ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aort Kökü Cerrahisinde Kanamaların Önlenmesinde Modifiye Güvenli Bir Yöntem
Denyan Mansuroğlu, Nilgün Ulusoy Bozbuğa, Suat Nail Ömeroğlu, Adil Polat, Kaan Kırali, Gökhan İpek, Cevat Yakut
Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Aort kökü cerrahisinde proksimal anastomozun posterior sütür hattından ve sol koroner arter buton anastomozundan meydana gelebilecek kanamalar özellikle kros klemp kaldırıldıktan sonra ciddi zorluklara yol açarak mükemmel bir cerrahi prosedürü bozabilir. Biz burada distal anastomoz yapılmadan ve kros klemp kaldırılmadan önce iki basamaktan oluşan kanama kontrolü yöntemini tanımlamaktayız.
Keywords : Modifiye Bentall prosedürü, kanama, aort kökü cerrahisi
Viewed : 11922
Downloaded : 2394