ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aortik Balon Valvüloplastiye Bağlı Mitral Kapak Hasarı Ve Cerrahi Tedavisi
Ece Salihoğlu, Ersin Erek, Yusuf Kenan Yalçınbaş, *Nilüfer Öztürk, **Ayşe Sarıoğlu, Tayyar Sarıoğlu
İstanbul Memorial Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
*İstanbul Memorial Hastanesi, Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul
**İstanbul Memorial Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
Son yıllarda konjenital aort stenozunun tedavisinde balon valvüloplasti giderek yaygınlaşmaktadır. Bu yöntemin aort kapakla ilgili komplikasyonları iyi bilinmekle beraber mitral kapak hasarı oldukça nadir görülmektedir. Bu yazıda 2 yıl önce uygulanmış Aortik balon valvüloplasti işlemi sırasında mitral kapağın hasarlanması nedeni ile gelişen mitral yetersizliğin cerrahi olarak tedavi edildiği bir olgu incelenmiştir.
Keywords : Aort stenozu, perkütan balon valvotomi, mitral kapak hasarı
Viewed : 10363
Downloaded : 2510