ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Göz Travması Sonrası Gelişen Pnömomediastinum
Ahmet Feridun Işık, Mehmet Kurnaz, Ufuk Çobanoğlu
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Van
Kendiliğinden pnömomediastinum genellikle aşırı valsalva manevrası sonrası alveol içi basıncının ani artışından dolayı, çevresel alveollerin yırtılması sonucu genç erkeklerde ve doğurganlık çağındaki kadınlarda meydana gelir. Travmatik pnömomediastinum oldukça nadir görülür. Bu çalışmada sol göze gelen yumruk darbesi sonrasında pnömomediastinum ve yaygın ciltaltı amfizemi gelişen 20 yaşındaki erkek hastayı sunmayı amaçladık. Bu nedenle, pnömomediastinum nedenleri arasında her ne kadar açık olmasa da göz travmasının da yeri olabileceğini bildirmek amacıyla paylaşmak istedik.
Keywords : Pnömomediastinum, travmatik pnömomediastinum, girişimsel mediastinum
Viewed : 19419
Downloaded : 2611