ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Miyokardiyal Köprüleşmenin Neden Olduğu Miyokard İnfarktüsü
İrfan Barutçu, *Alpay Turan Sezgin, *Hakan Güllü, Ali Metin Esen
Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
*Başkent Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Adana
Koroner arterlerin miyokardiyal köprüleşmesi tesadüfen saptanan anjiyografik bir bulgu olarak düşünülmektedir, fakat birkaç rapor angina pectoris, miyokard iskemisi hatta infarktüsü ile ilişkisini göstermiştir. Burada biz, akut inferior miyokard infarktüsü ile başvuran ve anjiyografisinde sirkumfleks arterin orta kısmına yerleşmiş izole miyokardiyal tünelleşmenin olduğu genç bir hastayı sunmaktayız.
Keywords : İzole miyokardiyal köprüleşme, miyokard infarktüsü ve koroner anjiyografi
Viewed : 10141
Downloaded : 2088