ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tip I-II Trunkus Arteriozuslu Çocuklarda Cerrahi Uygulama Sonuçlarımız: Yedi Olgunun Değerlendirilmesi
Şevket Baran Uğurlu1, Birol Kabakçı1, Osman Nejat Sarıosmanoğlu1, Öztekin Oto1, Eyüp Hazan1, Şebnem Paytoncu1, Gül Sağın Saylam1, Nurettin Ünal2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,İzmir
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediyatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, İzmir
Amaç: Bu çalışmada tip I-II persistan trunkus arteriozus (PTA) tanısı konan yedi olguda yapılan cerrahi girişimler ve sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Kliniğimizde 1996-2003 yılları arasında tip I-II PTA tanısıyla yedi olguda toplam sekiz cerrahi girişim yapıldı. Üç hastaya yenidoğan döneminde (35, 40 ve 42. günlerde), üç hastaya bebeklik döneminde (6, 11+13 ve 15. aylarda), bir hastaya ise sekiz yaşında girişimde bulunuldu.

Bulgular: Sekiz yaşında başvuran hastanın inoperabl olduğu yapılan akciğer biyopsisi ile histopatolojik olarak kanıtlandı. Üç hastaya pulmoner bantlama uygulandı. Bunlardan 35 günlük olan hasta ameliyat sırasında, altı aylık olanı ise ameliyat sonrası 11. saatte kaybedildi. On bir aylık bir hasta bantlama sonrasında sorunsuz taburcu edildi ve 1.5 ay sonra homogreft kullanılarak tam düzeltme yapıldı. İki hastada bir yaş civarında, iki hastada yenidoğan döneminde olmak üzere dört hastada tam düzeltme yapıldı. Bir yaş civarı tam düzeltme yapılan hastalardan birinde ventriküler septal defekt yamasının açılması gerekti, diğer hastada ise bir yıl içinde, pulmoner vasküler tıkayıcı hastalığın ilerlemesi nedeniyle ağır pulmoner hipertansiyon gelişti. Yenidoğan döneminde tam düzeltme yapılan iki hastanın sırasıyla 5. ve 13. aylardaki kontrollerinde sorunsuz oldukları ve gelişimlerini normal sürdürdükleri görüldü.

Sonuç: Persistan trunkus arteriozus tedavisinde günümüz koşullarında uygulanabilecek en ideal yöntemin doğumdan sonra erken dönemde homogreft ile tam düzeltme olduğunu düşünüyoruz.

Keywords : Çocuk; kalp defekti, doğuştan/cerrahi; bebek, yenidoğan; pulmoner arter/cerrahi; trunkus arteriozus, persistan/ mortalite/cerrahi
Viewed : 17580
Downloaded : 2520