ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yirmi Üç Yaşındaki Erkek Olguda Tip II Aortopulmoner Pencere İle Birlikte Ventriküler Septal Defekt
Mehmet Balkanay, Ercan Eren, Erhan Kaya, Mehmet Erdem Toker, Mustafa Güler, Cevat Yakut
Department of Cardiovascular Surgery, Koşuyolu Heart and Research Hospital, İstanbul
Aortopulmoner pencere nadir bir doğumsal kardiyak anomalisidir. Yirmi-üç yaşındaki bir erkek hastada aortopulmoner pencere ve buna eşlik eden ventriküler septal defekt saptandı. Hastanın öyküsünden, yedi yaşında iken sistolik üfürüm saptandığı ve o tarihten itibaren sadece medikal tedavi ile izlendiği öğrenildi. İkiboyutlu ve Doppler ekokardiyografik incelemede tip II aortopulmoner pencere ve ventriküler septal defekt görüldü. Tanı kardiyak kateterizasyon ve anjiyografi ile doğrulandı. Hastaya transaortik yaklaşımla cerrahi düzeltme uygulandı. On altı aylık izlem sonunda hastanın durumu New York Heart Association sınıf I’e uymaktaydı.
Keywords : Aort, torasik; aortopulmoner septal defekt/cerrahi; kardiyopulmoner bypass; kalp septal defekti, ventriküler/cerrahi; pulmoner arter/anormallik
Viewed : 11475
Downloaded : 2406