ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
At Nalı Böbrekli Bir Hastada Abdominal Aort Anevrizması ve Koroner Arter Hastalığının İki Aşamalı Cerrahi Tedavisi
Hasan Basri Erdoğan, Murat Bülent Rabuş, Suat Nail Ömeroğlu, Ergül Öğredik, Deniz Göksedef, Cevat Yakut
Department of Cardiovascular Surgery, Koşuyolu Heart and Research Hospital, İstanbul
At nalı böbrek saptanan 59 yaşında bir erkek hastada koroner arter bypass cerrahisi ve abdominal aort anevrizması (AAA) onarımı yapıldı. Fizik muayenede abdominal kitle saptanan hastanın ultrasonografisinde 14 cm uzunluğunda, 6.5 cm çapında, kısmen tromboze olmuş AAA izlendi. Bilgisayarlı tomografide, at nalı böbrek ile birlikte aort bifurkasyonunda sonlanan infrarenal yerleşimli AAA görüldü. Manyetik rezonans anjiyografide anevrizmanın varlığı, büyüklüğü ve yerleşimi doğrulandı ve renal venlerin açık olduğu görüldü. Koroner anjiyografide, sol ön inen arterde ve sağ koroner arterde ciddi lezyolar izlendi. Hastanın renal fonksiyonları normal sınırlardaydı. Hastaya önce kononer arter hastalığı için atan kalpte koroner bypass ameliyatı uygulandı; daha sonra ikinci bir ameliyatla medyan insizyon ile anevrizma onarımı yapıldı. Anevrizmaya ulaşım, renal istmus korunup mobilize edilerek sağlandı. Tübüler greft implantasyonundan sonra, greft nativ aort ile sarıldı. Hasta herhangi bir komplikasyon gelişmeksizin taburcu edildi.
Keywords : Aort anevrizması, abdominal/cerrahi; koroner bypass/yöntem; böbrek/anormallik; renal arter/anormallik/ cerrahi
Viewed : 10431
Downloaded : 2113