ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol Ventrikülde Renal Hücreli Karsinomdan İntramiyokardiyal Metastaz
Süleyman Özkan, Tankut Akay, Bahadır Gültekin, Ahmet Arslan, Atilla Sezgin, Sait Aşlamacı
Department of Cardiovascular Surgery, Başkent University Hospital, Ankara
Renal hücreli karsinomun kalp metastazı son derece nadirdir. Koroner arter hastalığı nedeniyle 68 yaşındaki bir erkek hastada koroner bypass ameliyatı planlandı. On iki yıl önce renal hücreli karsinom nedeniyle nefrektomi yapılan hasta, başvurusuna kadar olan süreyi asemptomatik geçirmişti. Koroner anjiyografide sol ventrikülün posterobazal segmentinde büyük bir arteriyovenöz malformasyon ve kalsifikasyon gözlendi. Koroner bypass ameliyatı sırasında, sol ventrikülün posterior segmenti boyunca yayılan, 6x8 cm büyüklüğünde sert bir intramiyokardiyal kitle saptandı. Kitle rezeksiyonu uygulanmadı. Lezyondan alınan biyopsi sonucu, kitlenin renal hücreli karsinom metastazı olduğunu gösterdi. Hasta için daha ileri tedavi düşünülmedi. Hasta ameliyat sonrası birinci yılda hala asemptomatik idi; renal ve kardiyak fonksiyonlar yönünden laboratuvar bulguları normal idi.
Keywords : Karsinom, renal hücreli/ikincil; kalp neoplazileri/ ikincil; böbrek neoplazileri
Viewed : 9658
Downloaded : 3559