ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Araştırma Nasıl Yapılır, Makale Nasıl Yazılır?
Korkut Bostancı, Mustafa Yüksel
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
Bir araştırma yapmak ve bu araştırmayı makale haline getirerek yayımlamak belli bir bilgi birikimini ve pek çok aşamayı içeren uzunca bir süreci gerektirir. Her aşama kendine özgü kurallar içerir ve iyi bir sonuç elde etmek için sabır ve özen gereklidir. Tıbbın herhangi bir alanında çalışan hekimler bir araştırma yapıp o araştırmayı makale haline getirmek ve yayımlamak istediklerinde, o alana veya branşa özel bazı noktaları göz önünde bulundurarak, genel bazı kurallara uymak ve belli aşamalardan tek tek geçerek sonuca ulaşmak durumundadırlar.
Keywords : Yazarlık; biyomedikal araştırma; hakemlik; süreli yayın
Viewed : 271945
Downloaded : 7861