ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol Ventrikül Anevrizmalarının Tedavisinde Endoventriküler Perikardiyal Yama (Endoanevrizmorafi) Yöntemi: Erken Dönem Klinik Sonuçlar
Bahadır Dağlar, Mehmet Adnan Celkan, Hakkı Kazaz, Haşim Üstünsoy, Ekrem Bayar, Cem Atik
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep
Amaç: Sol ventrikül anevrizmalı hastalarda uygulanan endoventriküler perikardiyal yama yöntemi ve erken dönem sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: 2001-2004 yılları arasında endoanevrizmorafi uygulanan 32 hasta (23 erkek, 9 kadın; ort. yaş 58.1±11.1; dağılım 48-75) çalışmaya alındı. Demografik özellikler, ameliyat sonrası erken ve orta dönem takip sonuçları ve yıllık ekokardiyografi sonuçları değerlendirildi.

Bulgular: Ameliyat öncesi NYHA (New York Heart Association) sınıf ortalaması 2.9±0.4’den ameliyat sonrası 2.4±0.6’ya geriledi. Ameliyat öncesi ejeksiyon fraksiyonu (EF) %33.2±6.7’den erken dönemde 38.3±0.8’e yükseldi. Altıncı ayda yapılan kontrol ekolarında EF’nin %41.6±4.5’e yükseldiği saptandı. Ameliyat mortalitesi iki hastayla %6.2 olarak gerçekleşti. Geç dönemde mortalite görülmedi.

Sonuç: Bulgularımız, sol ventrikül anevrizmalarında endoventriküler perikardiyal yama (endoanevrizmorafi) yönteminin güvenle uygulanabileceğini göstermektedir.

Keywords : Kalp anevrizması/komplikasyon/cerrahi; perikardiyum; dikiş teknikleri; ventrikül fonksiyonu, sol
Viewed : 12991
Downloaded : 2146