ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Atriyal Septal Defekt Onarımında Torakotomi ile Sternotominin Karşılaştırılması
Vedat Erentuğ, Başar Sareyyüpoğlu, Adil Polat, Hasan Basri Erdoğan, Altuğ Tuncer, Kaan Kırali, Gökhan İpek, Esat Akıncı, Cevat Yakut
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Amaç: Farklı cerrahi stratejilerle gerçekleştirilen atriyal septal defekt onarımının klinik sonuçları karşılaştırıldı.

Çalışma planı: 1997-2003 yılları arasında atriyal septal defekt onarımı için konvansiyonel sternotomi (n=45) ve sağ anterior torakotomi (n=42) yaklaşımıyla ameliyat edilen 87 hastanın (23 erkek, 64 kadın; ort. yaş 24.3±12.6; dağılım 2- 63) verileri geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular: Torakotomi yapılan gruptaki hastaların daha erken mobilize oldukları, daha az analjezik tedavi ihtiyacı gösterdikleri, yoğun bakım ve hastane kalış sürelerinin daha kısa olduğu saptandı.

Sonuç: Bulgularımız, sağ anterior torakotominin yalnızca olumlu kozmetik sonuçları nedeniyle değil, hasta iyileşmesine olan katkısıyla da atriyal septal defektlerin onarımında ilk sıralarda tercih edilecek bir yöntem olduğunu gösterdi.

Keywords : Kardiyak cerrahi prosedür/yöntem; estetik; kalp septal defekti, atriyal/cerrahi; sternum/cerrahi; cerrahi prosedür, minimal invaziv/yöntem; torakotomi/yöntem; yara iyileşmesi
Viewed : 12553
Downloaded : 1960