ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Genç Bir Hastada Mitral Kapak Yerleşimli Papiller Fibroelastomanın Beş Yıllık Takibi
Nezihi Küçükarslan1, Savaş Öz 1, Eralp Ulusoy 2, Erkan Kuralay 1, Harun Tatar1
1Department of Cardiovascular Surgery, Gülhane Military Medical School, Ankara
2Department of Cardiovascular Surgery, Gülhane Military Medical School Haydarpaşa Training Hospital, İstanbul
Papiller fibroelastomalar kalpte kapak dokudan köken alan ve sıklıkla aort kapağında yerleşen primer kardiyak tümörlerdir. Sıklıkla yaşlı hastalarda gözlenirler. Bu yazıda, mitral kapak yerleşimli papiller fibroelastoma nedeniyle ameliyat edilen ve beş yıl izlenen 21 yaşındaki erkek hasta sunuldu. İzlem döneminde nüks görülmedi, hastanın mitral yetersizliğinde hafif bir artış gözlendi.
Keywords : Kardiyopulmoner bypass; ekokardiyografi, transözofageal; fibroma/cerrahi; kalp neoplazisi/cerrahi; mitral kapak; mitral kapak yetersizliği; papiller kaslar/ultrasonografi
Viewed : 8987
Downloaded : 1886