ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
FLEP-KAPAK YÖNTEMİ: İZOLE AORT KAPAK YETERSİZLİĞİNDE YENİ BİR CERRAHİ TEDAVİ YAKLAŞIM (İN VİTRO ÇALIŞMA)
Mustafa ÜNAL, Cüneyt KONURALP, Mustafa İDİZ, İlyas KAYACIOĞLU, Mustafa YANGEL, Murat AKÇAR, * Kazım BEŞİRLİ
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İSTANBUL
*İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İSTANBUL
Amaç: İzole aort kapak yetersizliğinde replasman yapmadan, otojen materyal (kendi duvarını) kullanarak gerçekleştirdiğimiz yeni bir cerrahi teknik in vitro ortamda test edildi.

Materyal ve Metod: Tekniğin yeterliliğini test etmek için 8 adet erişkin koyun kalbi kullanıldı. Sağlam aort kapağına sahip olan bu kalpler (Grup A) üzerinde testler gerçekleştirdikten sonra, aynı kalpler üzerinde iyatrojenik olarak aort kapak yetersizliği oluşturuldu (Grup B) ve testler tekrarlandı. Son olarak, yetersizlikli kalpler tarif edilen flep-kapak yöntemi ile onarıldı (Grup C) ve aynı testler tekrarlandı.

Her gruba sentrifugal pompa yardımıyla sırasıyla 3 değişik tarzda hidrostatik basınç uygulanarak farklı stres durumları simüle edildi. Aort kapaklarının ventrikül tarafındaki (P1), aort lümenindeki (P2) ve sol koroner ostiumdaki (P3) basınçlar monitorize edildi.
1. durum: Kapakların ventrikül tarafından 80 / dak frekansta 140 mmHg’lık pulsatil hidrostatik basınç uygulandı.
2. durum: Kapakların ventrikül tarafından 140 mmHg’lık sürekli basınç uygulandı.
3. durum: P2 = 180 mmHg olacak şekilde sürekli hidrostatik basınç uygulandı ve P1 basıncı aniden kaldırıldı.

Bulgular: B grubunda aort kapaklarında belirgin yetersizlik oluşturulduğu basınç değişimlerinden anlaşılmıştır. Flep-kapak yöntemi ile onarılan grupta bu yetersizlik düzelmiştir. A grubunda aort kapakları 15 mmHg’lik gradiyent ile açılırken, C grubunda bu gradient 30 mmHg’ya yükselmiştir. Ancak, bu gradiyentin kabul edilebilir olduğunu düşünüyoruz. Flep-kapak kapandığında koroner kan akımını bozmamaktadır.

Sonuç: Flep-kapak in vitro ortamda effektif olarak fonksiyon görmektedir.

Keywords : Aort yetersizliği, flep-kapak metodu, açık kalp cerrahisi
Viewed : 13904
Downloaded : 3528