ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tekyumurta İkizi İki Hastada Koroner Arter Bypass Greftleme: Altı Yıllık Anjiyografik Takip
Mehmet Erdem Toker, Hasan Basri Erdoğan, Deniz Göksedef, Mustafa Güler, Cevat Yakut
Department of Cardiovascular Surgery, Koşuyolu Heart and Research Hospital, İstanbul
Tek yumurta ikizlerinde koroner arter hastalığının prognozuna ait bilgi literatürde olgu sunumları ile sınırlıdır ve gerçek sıklığı bilinmemektedir. İkiz hastalarda koroner arter hastalığının özellikleri genellikle benzer bulgular ile ortaya çıkarken, bazı farklılıklar da bulunmaktadır. Tek yumurta ikizi olan 32 yaşındaki iki erkek hastaya koroner arter bypass greftleme ameliyatı uygulandı. Her iki hastada ameliyat öncesinde sol ön inen (LAD) ve sirkumfleks arterlerde lezyonlar vardı. Ameliyat sonrası altıncı yılda, sigara içmeyen ve lipid düzeyi düşük olan bir ikizde angina gelişti ve anjiyografide müdahale gerektiren sağ koroner arter lezyonu saptandı. Sol internal mammaryan arter ile LAD arter anaztomozu her iki hastada açık olmasına rağmen, bir hastada sirkumfleks artere uygulanan bypass tıkalı bulundu.
Keywords : Koroner anjiyografi; koroner arter bypass; koroner hastalık/genetik/cerrahi; ikizlerde hastalık; ikiz, monozigot
Viewed : 9534
Downloaded : 2233