ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sığır Vasküler Grefti Kullanımına Bağlı Anevrizma Oluşumu
Murat Uğurlucan, Murat Başaran, Ufuk Alpagut, Enver Dayıoğlu, Ertan Onursal
Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of İstanbul University, İstanbul
Biyolojik vasküler greftler periferik arter hastalıklarının tedavisinde 30 yılı aşkın süredir kullanılmaktadır. Bu materyallerin tromboz, enfeksiyon, anevrizma oluşumu gibi bazı riskleri bulunmaktadır. Elli üç yaşındaki erkek hastada sol yüzeyel femoral arter oklüzyonu nedeniyle sığır mezenterik veni kullanılarak femoropopliteal bypass ameliyatı yapıldı. Bir ay sonra, sol uyluk bölgesinde pulsatil kitle şikayetiyle başvuran hastada primer zenogreft anevrizması saptandı. Anevrizmatik biyolojik materyal politetrafluoroetilen greft ile değiştirildi. Ameliyatı sorunsuz geçen hasta altıncı günde taburcu edildi.
Keywords : Anevrizma; arteryel tıkayıcı hastalık/cerrahi; biyoprotez; femoral arter/cerrahi; kasık/kan desteği; popliteal arter/ cerrahi; ameliyat sonrası komplikasyon; transplantasyon, heterolog
Viewed : 9811
Downloaded : 1722