ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
At Nalı Böbreğe Eşlik Eden Abdominal Aort Anevrizması: Olgu Sunumu
Murat İkizler, Sadettin Dernek
Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Osmangazi University, Eskişehir
At nalı böbrek anomalisi varlığında oluşan abdominal aort anevrizması oldukça nadir görülen bir tablodur. Çoğunlukla böbrek parenkim dokusundan oluşan istmus, anevrizmanın cerrahisi sırasında teknik zorluğa neden olmaktadır. Elli iki yaşında bir erkek hastada abdominal aort anevrizması ve at nalı böbrek saptandı. Karında açılan medyan kesiyi takiben transperitoneal yaklaşımla anevrizmanın eksplorasyonu yapıldı. Anevrizmanın her iki iliyak arteri tuttuğu görüldü. Her iki böbreğin alt polleri anevrizmayı örten kalın bir istmus ile bağlantılıydı. Anevrizma kesesini açmaksızın, anevrizma, her iki iliyak arterin proksimal kısımlarına uzanan Dacron yama ile sarıldı. Ameliyat sırasında ve ameliyat sonrası dönemde komplikasyon olmadı. On ay sonra, hastanın asemptomatik olduğu ve normal günlük işlerini yapabildiği görüldü.
Keywords : Aort, abdominal/cerrahi; aort anevrizması/ komplikasyon/cerrahi; böbrek/anormallik; renal arter/anormallik
Viewed : 9645
Downloaded : 1760