ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer Kanserine Bağlı Cilt Metastazlarına Eşlik Eden Hipertiroidizm: İki Olgu Sunumu
Ahmet Feridun Işık 1, İrfan Bayram2
1Departments of, Thoracic Surgery Medicine Faculty of Yüzüncü Yıl University, Van
2Departments of, Pathology, Medicine Faculty of Yüzüncü Yıl University, Van
Cilt metastazları akciğer kanserlerinde nadirdir. Bu yazıda akciğer kanserli ve cilt metastazları ile birlikte multinodüler guatr saptanan, biri 30 diğeri 55 yaşında iki kadın hasta sunuldu. Histopatolojik incelemede bir olguda küçük hücreli akciğer kanseri, diğerinde ise adenokarsinom saptandı. Cilt metastazları bir hastada hastalığın ilk şikayetleri olarak belirirken, diğerinde ameliyata hazırlık aşamasında hızla ortaya çıktı. Her iki olguda da multinodüler guatr vardı. İnce iğne aspirasyon incelemelerinde tiroid bezinde malignite gösteren bulguya rastlanmadı. Literatür taramamızda bu birlikteliğin bildirildiği bir olguya rastlamadık.
Keywords : Karsinom, küçük hücreli; guatr, nodüler; hipertiroidizm; akciğer neoplazisi/patoloji; deri neoplazisi/ikincil
Viewed : 8907
Downloaded : 1691