ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Spindle Hücreli Primer İntrapulmoner Timoma: Nadir Bir Histolojik Alt Tip
İlker Kiriş 1, Nermin Karahan 2, Oktay Peker 1, Turhan Yavuz 1, Erdoğan İbrişim1
1Departments of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Süleyman Demirel University, Isparta
2 Departments of Pathology, Medicine Faculty of Süleyman Demirel University, Isparta
Primer intrapulmoner timomaya oldukça nadir rastlanır. İntrapulmoner timoma olguları arasında, saf spindle hücreli histolojik alt tür ise son derece seyrek görülür. Kırk yedi yaşındaki bir kadın hastada, genel cerrahi kliniğinde guatr ameliyatı öncesi rutin testler sırasında sağ hemitoraks yerleşimli bir kitle saptandı. Kliniğimizde hastaya torakotomi yapıldı ve sağ akciğer alt lobunda, perikarda yapışık bir kitle saptanarak eksize edildi. Patolojik inceleme sonucunda, spindle hücre hakimiyetinde mikst tip intrapulmoner timoma tanısı kondu. Hastaya ameliyat sonrası adjuvant radyoterapi uygulandı. Ameliyat sonrası iki yıl içinde genel durumu iyi olan hastada nüks gözlenmedi.
Keywords : Akciğer neoplazisi/patoloji/cerrahi; torakotomi; timoma/patoloji/cerrahi
Viewed : 9607
Downloaded : 1965