ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Fallot Tetralojili Erişkin Bir Olguda Birden Çok Kapağı Tutan İnfektif Endokardit
İrfan Barutçu, Muhsin Türkmen, Ali Metin Esen, Osman Karakaya, Mustafa Sağlam
Department of Cardiology, Koşuyolu Heart and Research Hospital, İstanbul
İntravenöz ilaç bağımlılığı, intrakardiyak kateter kullanımı ya da eşlik eden kardiyak anomali olmaksızın sağ tarafı tutan infektif endokardit nadiren tanımlanmıştır. Bu yazıda, Fallot tetralojisi olan 47 yaşındaki bir erkek hastada birden fazla kapağı tutan infektif endokardit sunuldu. Ekokardiyografik incelemede triküspid kapakta bir, pulmoner arter bifurkasyonunda iki adet vejetasyon saptandı. Altı haftalık antibiyotik tedavisine rağmen vejetasyonlarda bir gerileme olmadı. Hasta önerilen cerrahi müdahaleyi kabul etmedi.
Keywords : Endokardit, bakteriyel/ultrasonografi; kalp kapağı hastalığı/mikrobiyoloji; pulmoner kapak; trikuspid kapak; Fallot tetralojisi; Stafilokok infeksiyonu/ultrasonografi
Viewed : 9715
Downloaded : 1824