ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Afyon ili ilköğretim okulu çocuklarında göğüs duvarı deformitelerinin prevalansı
Hıdır Esme1, Ayşegül Bükülmez 2, Ömer Doğru 2, Okan Solak1
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Afyon
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyon
Amaç: Afyon ili ilköğretim okulu çocuklarında göğüs duvarı deformite prevalansı, çeşitleri, şiddetleri ve birlikte görülen anomalileri araştırıldı.

Çalışma planı: Kasım-Aralık 2004 tarihleri arasında 3779 ilköğretim okulu öğrencisi göğüs deformitesi ve eşlik eden anomali açısından değerlendirildi.

Bulgular: Fizik muayene ve radyolojik inceleme sonucunda göğüs duvarı deformitesi, pektus ekskavatus, pektus karinatus ve kot deformitesi prevalansları sırasıyla %0.89, %0.5, %0.15, %0.23 bulundu. Göğüs duvarı deformitesi aile öyküsü (%5.8), elektrokardiyografi bulgusu (%5.8), kardiyak üfürüm (%5.8), mitral valv prolapsusu (%2.9), skolyoz (%5.8), sindaktili (%2.9), kifoz (%2.9) ve astım bronşiale (%2.9) göğüs duvarı deformitelerine eşlik eden patolojilerdi.

Sonuç: Afyon ili ilköğretim okulu çocuklarında göğüs deformitesi prevalansı %0.89 olarak bulundu. Bu deformitelerin sadece %14.7’si şiddetli idi.

Keywords : Göğüs duvarı deformitesi; prevalans
Viewed : 15465
Downloaded : 2507