ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
BÜYÜK ARTER TRANSPOZİSYONUNDA ARTERİYEL SWİTCH AMELİYATLARININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARI
Yusuf KALKO, Faruk HÖKENEK, Kenan SEVER, İlksen SÖYLER, Emin TİRELİ, Enver DAYIOĞLU, Ertan ONURSAL, * Aygün DİNDAR
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,
*İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
Amaç: Büyük arter transpozisyonunda (D-TGA) arteriyel switch ameliyatları günümüzde kabul edilen tedavi yöntemidir. Operasyonda koroner translokasyonların sorunsuz olması mortaliteyi düşürmektedir.

Materyal ve Metod: Anabilim Dalımızda 1997 yılından beri 40 D-TGA olgusuna arteriyel switch ameliyatı yapıldı. Yenidoğan dönemini geçirmiş intakt ventriküler septumlu 7 olguya two stage yaklaşım ile arteriyel switch prosedürü uygulandı. VSD + D-TGA’lı 8 olguya ise VSD kapatılması ve arteriyel switch operasyonu yapıldı. 26 olgu neonatal dönemde, 1 olgu 12. saatte, 4 olgu 24. saatte opere edilmiştir.

Bulgular: Başlangıç deneyimimizde 2 olgu peroperatif kaybedildi. 4 olgu postoperatif uzayan entübasyon, sepsis ve düşük kardiyak debi gibi nedenler ile kaybedildi. Son 15 vakadan sadece 1 olgu kaybedilmiştir.

Sonuç: Arteriyel switch operasyonlarının cerrahi deneyimin artmasıyla düşük mortalite ile yapılabileceğini düşünüyoruz.

Keywords : Büyük arter tarnspozisyonu, arteriyel switch
Viewed : 23894
Downloaded : 4261