ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer kanserinin izole soliter dalak metastazı ve tek aşamalı cerrahi yaklaşım
Aydın Şanlı1, Ahmet Önen1, Volkan Karaçam 1, İlhan Öztop 2, Banu Gökçen 1, Ahu Hayretdağ 3, Ünal Açıkel1
1Departments of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir
2Departments of Oncology, Medicine Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir
3Departments of Chest Disease, Medicine Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir
Soliter organ kanserlerinin dalağa metastazı oldukça nadirdir. Bu makalede sol anterior hemitoraksta 3., 4., 5. kotlara parsiyel invazyon yapan, dalağa izole soliter metastazı olan sol akciğer adenokarsinom olgusu ve bu olguya uygulanan 3., 4., 5. kotların parsiyel rezeksiyonu, sol pnömonektomi, prolen mesh ile göğüs duvarı rekonstrüksiyonu , frenotomi ve splenektomi ameliyatları sunuldu. Nadir görülen bu olgunun, akciğer kanserlerinde izole dalak metastazlarının tedavisinde tek seansta çoklu cerrahi uygulamalarıyla ilgili literatürler eşliğinde tartışılması amaçlandı.
Keywords : Akciğer kanseri; dalak metastazı; cerrahi
Viewed : 10847
Downloaded : 3141