ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Manyetik rezonans anjiyografi ile tanı konan bir Scimitar sendromu olgusu
Erdoğan Kunter 1, Erkan Bozkanat 1, Hatice Kaya 1, Eşref Kızılkaya 2, Murat Apaydın1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,İstanbul
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
Kliniğimize göğüs ağrısı ve efor dispnesi yakınmalarıyla başvuran 21 yaşında erkek hasta, postero-anterior (PA) akciğer grafisindeki anormal görünüm nedeniyle araştırıldı. Hastanın PA akciğer grafisinde sağ akciğer alt zonda kalp kenarı boyunca uzanan “Türk Palası”na benzer şekilde opasite artışı izlendi. Scimitar sendrom tanısı konan hastada sendromun komponentlerinden biri olan parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi manyetik rezonans anjiyografiyle gösterildi. Herhangi bir tedavi uygulanmayan hastaya, hastalığıyla ilgili bilgi verilerek kontrollere çağrıldı.
Keywords : Manyetik rezonans anjiyografi; Scimitar sendromu/tanı/radyografi
Viewed : 15934
Downloaded : 2259