ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ağır travmatik asfiksi: İki olgu sunumu eşliğinde literatürün gözden geçirilmesi
Nimet Şenoğlu1, Hafize Öksüz 1, Beyazıt Zencirci 1, Meral Ezberci 1, Alptekin Yasım2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
Travmatik asfiksi servikofasiyal siyanoz, peteşi ve subkonjuktival hemorajiyle nörolojik semptomlarla ilişkili bir klinik sendromdur. Bu sendrom geçici, şiddetli, sıkıştırıcı ve künt bir göğüs travması sonrasında gelişir. Morbidite ve mortalitesi, beraberinde görülen kardiyovasküler, pulmoner ve nörolojik yaralanmalar ve bunların şiddetiyle ilişkilidir.İki olguda ani toraks sıkışması sonucu travmatik asfiksi gelişmişti. Her iki olgu da sağ kol, omuz ve boyna kadar toraksın sağ yanından boya silindiri şeklindeki ağır iş makinesinde sıkışma sonucu bilinci kapalı olarak hastanenin acil servisine kabul edildi. Otuz bir yaşındaki ilk olgunun akciğer grafisinde pnömotoraks ile yedinci ve sekizinci kaburgalarda kırık saptandı ve tüp torakostomi uygulandı. Bu hastanın beyninin bilgisayarlı tomografi incelemesi sonucunda olağan dışı herhangi birsey görülmedi ve hasta nörolojik sekel olmaksızın tam şifa ile taburcu edildi. Otuz dört yaşındaki ikinci olgu ise kardiyopulmoner arrest halinde hastanenin acil servise kabul edildi ve kardiyopulmoner resüsitasyonla 15. dakikada kardiyak ritim döndü. Hastanın bilgisayarlı beyin tomografisinde yaygın beyin ödemi olduğu saptandı. Olgu nörolojik olarak Glasgow Koma Skoru E1M2Ve şeklinde takip edildi. Altmış beşinci gün aile hastanın durumu ve bu şekildeki hastaların bakımı hakkında bilgilendirildikten sonra hasta Glasgow Koma Skoru E1M4Ve şeklinde, spontan solunumda ve trakeotomili olarak taburcu edildi.
Keywords : Asfiksi/etyoloji/tedavi;toraks yaralanması/ kaomplikasyon
Viewed : 17601
Downloaded : 2696