ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter bypass uygulanan sol sirkumfleks arterin, sağ koroner arterin bir devamı şeklinde uzanması
Atila Bitigen, Ali Cevat Tanalp, Orhan Hakan Elönü, Ramazan Kargın, Cevat Kırma
Department of Cardiology, Koşuyolu Heart and Research Hospital, İstanbul
Koroner arter çıkış anomalileri koroner anjiyografi laboratuvarlarında %1-1.15 oranında izlenmektedir. Bu koroner arter anomalilerinin çoğu zararsızdır ve genellikle karşı koroner sinüsten çıkış şeklindedir. Koroner arter anomalileri daha çok doğuştan kalp hastalığı olanlarda görülür ve cerrahi tedavi öncesi tanınması hayati önem taşır. Bu yazıda sol sirkumfleks arterin, sağ koroner arterin bir terminal uzantısı olarak çıktığı nadir nadir görülen bir olgu sunuldu.
Keywords : Koroner anjiyografi; koroner damar anomalisi/ radyografi
Viewed : 9434
Downloaded : 2361