ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kolesterol ester proteini ve reoperatif koroner arter cerrahisi
Onur Göksel, Bayer Çınar, Veysel Şahin, Sinan Kut, Uğur Filizcan, Şebnem Çetemen, Olgar Bayserke, Ergin Eren
Department of Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul
Amaç: Koroner arter bypass cerrahisi sonrası greftleri tıkanmış olan hastalarda, kolesterol ester transfer proteininin (KETP) aktivitesi değerlendirildi.

Çalışma planı: Haziran 2003 Kasım 2004 tarihleri arasında koroner arter bypass tekrar cerrahisi geçiren 20 hasta (grup 1) ile kontrol grupları (primer koroner bypass cerrahisi geçiren 20 hasta [grup 2] ve iskemik nedenlere bağlı olmayan kalp kapak ameliyatı geçiren 20 hasta [grup 3]) KETP aktivitesi, hastaların özellikleri ve hastane mortalite/ morbiditesi açısından karşılaştırıldı. İstatistiksel inceleme açısından grup 2 ve 3 bazı değerlendirmelerde progresif aterosklerozu gösterdiği öngörülen “grup B” olarak adlandırıldı.

Bulgular: En yüksek KETP aktivitesi grup 1’de bulundu (sırasıyla 14.28±3.87; 5.42±3.59; 7.08±3.87- grup 1’le karşılaştırıldığında p<0.05). Grup 1 hastalarının yarısında daha önce üç greft kullanıldığı belirlendi (2.85±0.99 greft/hasta). Kaybedilen tek hasta ve belirlenen üç peroperatif miyokard infarktüsü olgusundan ikisi grup 1’de idi. Kolesterol ester transfer proteinin aktivitesi açısından 9.34 değeri progresif aterosklerozun başladığı sınır olarak belirlendi. Kullanılan ROC (receiver operating characteristic curve) analizinde eğri altında kalan alan 0.085- çok iyi olarak bulundu.

Sonuç: Genç hastalarda KETP aktivitesinin taranması, bu hastaların orta ve uzun dönem prognozu hakkında bilgi verebilir ve özellikle KETP aktivitesi sınırın üzerindeki hastalarda “aterorezistan” (örn. arteryel) greftlerin tercihi önem kazanmaktadır.

Keywords : Kolesterol ester/metabolizma; koroner arterioskleroz; koroner arter bypass; reoperasyon
Viewed : 10507
Downloaded : 2219