ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Semih HALEZEROĞLU*-** , Enver DAYIOĞLU*-***
* İstanbul Tabip Odası Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu
** Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi
*** İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi ABD

Merkezlerin fonksiyonel kapasite bilgileri
Altı merkezde uygulanan yıllık acil ameliyat sayıları
Altı merkezde uygulanan yıllık elektif ameliyat sayıları
İnsan gücü bilgileri
Bilimsel Aktiviteler