ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İstanbul İlinde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Veren Merkezlerin Veri Tabanı Sonuçları
Semih HALEZEROĞLU*-** , Enver DAYIOĞLU*-***
* İstanbul Tabip Odası Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu
** Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi
*** İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi ABD
Viewed : 7460
Downloaded : 2937