ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     

Sayın Arsan,

Eleştiri ve eklemelerinizi içeren yazınızı okudum. 213 olgulu seriniz beni, gerçekten çok etkiledi.

Tabiidir ki 3 olguluk bir çalışma ile belli bir cerrahi yöntemi savunmak akılcı değil. Makalemin girişindeki son cümle olan "bu sonuç standart timektominin Myasthenia Gravis tedavisinde yeterli bir yaklaşım olmadığını göstermektedir" cümlesine yapılan haklı eleştirinin yanıtı, yine makalemin tartışma bölümündeki son paragraf olan "timektomi ile tedavi ettiğimiz 3 MG'li olguda istatistiksel olarak kesin bir şey söylemek mümkün olmasa da maksimal timektomi tekniğinin, standart timektomi tekniğine tercih edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Maksimal timektomi tekniği, rezidüel timus dokusunun kalma olasılığının en az olduğu ameliyat tekniğidir. Bu nedenle MG'li hastalırda maksimal timektomi operasyonu uygulanmalıdır" bölümde verilmiştir.

Olgularımızdan 1 olgu 5 yıldır, diğer iki olgu ise 3 yıldır takip edilmektedir.

Ayrıca makalemiz "review article" şeklinde hazırlanıp literatürdeki geniş vaka serilerinin (sayılar sizin ki kadar olmasa da) sonuçları verilerek derlenmiştir[1-4].

Saygılar sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.