ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İstanbul İlinde Göğüs Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Veren Merkezlerin Veri-Tabanı Sonuçları
Semih HALEZEROĞLU
İstanbul Tabip Odası Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu

Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi

"Measure what can be measured, make measurable what cannot be measured"

Galileo Galilei (1564-1642)

İstanbul Tabip Odası (İTO) Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu (UEÇG) 1996 yılı Ekim ayında İTO yönetim kurulunun çağrısı üzerine 25 uzman hekim tarafından kurulmuştur. Grubun amaçları arasında İstanbul'da tıpda uzmanlık eğitimi veren kurumlara ait uzmanlık eğitim ile ilgili verileri içerecek, periyodik olarak yenilenen "Eğitim Kılavuz Kitabı" yayınlamak yer alır (ITO-UEÇG Yönergesi, Madde-1 Amaçlar, E fıkrası).

Bu amaçla İTO UEÇG 36 uzmanlık dalında eğitim veren 25 Üniversite ve Eğitim Hastanesindeki yaklaşık 300 birime yönelik bir çalışma başlatmıştır. Çalışmanın hedefleri A. Kurumlara ait veri-tabanını oluşturmak, B. Mevcut durumu ortaya çıkararak birimlere ayna tutmak, C. Birimler arası karşılaştırma olanağı sağlamak, D. Tıpda Uzmanlık Sınavı'na (TUS) girecek adaylara objektif kriterler sunmak olarak sıralanabilir.

Böylece, UEÇG tarafından 1996 yılına ait verilerin alınmasını hedefleyen bir bilgi toplama formu hazırlandı. Formda yer alan ana başlıklar şunlardı: 1. Fonksiyonel Kapasite Bilgileri: Bu bölümde birimin kaç yıldır uzmanlık eğitimi verdiği, son 5 yılda kaç uzman yetiştirdiği, klinik birimler için yatak sayısı, yıllık yatan hasta sayısı, poliklinik sayısı, cerrahi dallar için operasyon sayıları ve çeşitleri, laboratuar dallar için inceleme sayıları, temel bilimler için eğitim verilen öğrenci sayıları vb. gibi özellikleri ortaya çıkarmaya yönelik sorular yer aldı. 2. İnsan Gücü Bilgileri: Bu bölümde birimde hizmet vermekte olan eğitici kadroları ve eğitim görenlere ait veriler araştırıldı. 3. Eğitim Altyapısı: Bu bölümde birimin eğitim ile ilgili fiziksel donanım bilgileri ve birim üyelerinin yıllık bilimsel yayın sayıları, kongre ve toplantılara katılım sayıları araştırıldı.

Bilgi toplama formları genel bir format halinde UEÇG tarafından oluşturulduktan sonra her dalın sorumlusu tarafından uzmanlık dalının özelliğine göre yeniden şekillendirildi. Bir uzmanlık dalının üyesi UEÇG'de mevcut değilse o dalın sorumluluğu ilgili uzmanlık dalına ulaşması en kolay üyeye verildi ve bu üyenin sorumluluğunu aldığı uzmanlık dalının bilgi toplama formunu ilgili daldaki kişilere hazırlatması istendi. Formlar hazırlandıktan sonra UEÇG başkan ve üyeleri tarafından incelenerek başkasının ve uzmanlık dalı sorumlusunun imzasını taşıyan bir üst yazı ile ilgili birimlere (çoğunlukla kişisel olarak konuyla ilgili bilgi verilerek) iletildi. Bilgiler toplandıktan sonra bir bilgisayar programına yüklenerek tüm birimler uzmanlık dallarına göre listelendi.

Ard arda sunulan bu iki çalışmada Göğüs Cerrahisi ve Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlık dallarında İstanbul'da eğitim veren birimlere ait 1996 yılı verileri sunulmaktadır.

(Tablo1) Merkezlerin fonksiyonel bilgileri
(Tablo 2) Yedi merkezde uygulanan yıllık ameliyat sayıları
(Tablo 3) İnsan gücü bilgileri
(Tablo 4) Bilimsel Aktiviteler