ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Role of the chest X-ray in an initial diagnosis of cardiac tamponade
Alper Uçak1, Arif Selçuk1, Ahmet Ertürk Yedekçi2
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.10051
Viewed : 7121
Downloaded : 1582