ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pulmoary valve infective endocarditis
Hikmet Sahratov1, Sicim Hüseyin1, Yıldırım Ali Osman2
1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.14255
Viewed : 4894
Downloaded : 1078