ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Transtorasik iğne biyopsisi ile tanı konan tekstiloma: Olgu sunumu
Cemil Deniz Yorgancılar, Sedat Demircan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
Tekstiloma göğüs cerrahisinin nadir bir komplikasyonudur. Kırk bir yaşında erkek hasta büllöz akciğer hastalığı nedeniyle ameliyat edildi. Takiplerinde akciğer grafisinde sol alt zonda kitle lezyon izlendi. Bilgisayarlı tomografi eşliğinde transtorasik iğne biyopsisi yapıldı ve histopatoloji sonucu dikiş materyali olarak bildirildi. Yabancı cisim torakotomi ile çıkartıldı.
Keywords : Yabancı cisim; tıbbi hata; ameliyat sonrası komplikasyon; cerrahi spanç
Viewed : 11532
Downloaded : 2633