ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Siyanoz ve senkop ile başvuran 16 yaşındaki hastada Ebstein anomalisi
İbrahim Gökşin1, Ahmet Baltalarlı1, Harun Evrengül1, Mustafa Saçar2, Vefa Özcan1, Ercan Gürses3
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Denizli
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Denizli
Ebstein anomalisi triküspid kapağın nadir bir malformasyonudur; tüm doğuştan kalp hastalıklarının %0.5'ini oluşturur. Kliniğimize siyanoz ve senkop yakınması ile başvuran 16 yaşında bir erkek hastada tip B Ebstein anomalisi saptandı. Hasta, Carpentier tipi onarım tekniği kullanılarak başarılı şekilde ameliyat edildi. Ameliyattan hemen sonra siyanoz tümüyle kayboldu. Hastanın ameliyat sonrası iyileşmesi sorunsuz gerçekleşti.
Keywords : Ergen; siyanoz; Ebstein anomalisi / komplikasyon / cerrahi; senkop.
Viewed : 14185
Downloaded : 2810