ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Soliter pulmoner nodüle yaklaşım
Zafer Kartaloğlu
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Soliter pulmoner nodül, radyolojik olarak çapı 3 cm'den küçük, parenkim içindeki akciğer lezyonu şeklinde tanımlanmaktadır. Soliter pulmoner nodülün değerlendirilmesindeki hedef, noninvaziv yoldan ve mümkün olduğunca doğru şekilde malign lezyonları benign olanlardan ayırmaktır. Malignite beklentisi yüksek olan hastalarda cerrahi girişim tercih edilir. Bu yazıda soliter pulmoner nodüle yaklaşım tartışılmaktadır.
Keywords : Koin lezyon, pulmoner/tanı/radyografi; tanı, ayırıcı; akciğer neoplazileri/tanı
Viewed : 111916
Downloaded : 18440