ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Behçet hastalığında çıkan aort anevrizması: Olgu sunumu
Hayati Deniz, Onur Sokullu, Soner Sanioğlu, M. Sinan Kut, Fuat Bilgen
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Behçet hastalığında çıkan aort anevrizması çok nadir görülür. Behçet hastalığı tanısı konan 33 yaşındaki erkek hasta, aort kökünün de eşlik ettiği çıkan aort anevrizması tanısıyla ameliyat edildi. Ameliyatta, biküspid yapıda görülen aort kapağının mobilitesinin iyice kısıtlandığı, rijid ve kalınlaşmış olduğu izlendi. Aort kök replasmanı kompozit greft kullanılarak yapıldı. Ameliyatta buton tekniği ile Bentall prosedürü uygulandı. Butonlar, proksimal ve distal anastomozlar Teflon felt ve doku yapıştırıcı desteği ile yapıldı. Hastanın ameliyat sonrası ekokardiyografisi normal olarak değerlendirildi. Altıncı ayda yapılan kontrastlı bilgisayarlı tomografide gerçek ve yalancı anevrizma gibi herhangi bir komplikasyon görülmedi. Ameliyatta alınan aort doku örneklerinin incelemesinde Behçet hastalığı ile uyumlu lenfositik perivaskülit görüldü.
Keywords : Anevrizma/etyoloji/cerrahi; aort/cerrahi; Behçet hastalığı/komplikasyon; kalp kapağı protezi
Viewed : 14595
Downloaded : 2836