ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sağ frenik sinir kökenli schwannoma
Sedat Gürkök, Onur Genç, Alper Gözübüyük, Hasan Çaylak, Kuthan Kavaklı
Department of Thoracic Surgery, Gülhane Military Medical School, Ankara
İntratorasik frenik sinir kökenli schwannomalar çok nadirdir. Kırk üç yaşındaki asemptomatik erkek hastanın rutin akciğer grafisinde, kalp komşuluğunda, sağ hilusta, yuvarlak gölge veren bir lezyon saptandı. Bilgisayarlı tomografide, sağ kardiyofrenik bileşkede, 7x5x5 cm boyutlarında düzenli bir kitle görüldü. Sağ torakotomi ile yapılan eksplorasyonda, kardiyofrenik bileşke düzeyinde sağ frenik siniri tutan sert bir kitleye rastlandı. Tümoral kitle sağ frenik sinirden sıyrılarak çıkarıldı. Histopatolojik tanı sağ frenik sinir kaynaklı benign schwannoma olarak bildirildi. Ameliyat sonrası dönemde solunum bozukluğuna neden olmayan, orta dereceli diyafragma evantrasyonu gözlendi. Hastanın solunum fonksiyonları ameliyattan dokuz ay sonra normale döndü.
Keywords : Nörilemoma/cerrahi; periferik sinir sistemi neoplazileri; frenik sinir
Viewed : 11185
Downloaded : 2381