ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Buerger hastalığında ADP ve kollajen ile tetiklenmiş trombosit agregasyonu yanıtlarının sağlıklı kişilerle karşılaştırılması
Mine Yılmaz Demirbaş1, Muhterem Gülsever
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hemostaz Laboratuvarı, İstanbul
Amaç: Bu çalışmada antitrombositer ve hemoreolojik ilaç kullanmayan Buerger hastalarında adenozin difosfat (ADP) ve kollajen ile tetiklenen trombosit agregasyon düzeyleri araştırıldı.

Çalışma planı: Fontaine III-IV Buerger hastalığı tanısıyla takip edilen ve antiagregan veya hemoreolojik ilaç kullanmayan 10 hastada ve 50 yaşından küçük sağlıklı 10 erkekte (kontrol grubu) ADP ve kollajen ile tetiklenen trombosit agregasyon değerleri, Chrono-log platelet agregometre cihazında ADP ve kollajen Chrono-log kiti kullanılarak ölçüldü.

Bulgular: Buerger grubunda ADP ile tetiklenen agregasyonda ortalama değer %78.7±9.7, kontrol grubunda ise %81.5±3.5 bulundu (p>0.05). Kollajen ile tetiklenen trombosit agregasyonunda Buerger grubunda ortalama değer %90.5±10.0, kontrol grubunda %88.5±2.3 idi (p>0.05).

Sonuç: Bulgularımız, Buerger hastalarında agregasyona eğilim olmadığını göstermektedir.

Keywords : Adenozin difosfat; kollajen; trombosit agregasyonu; tromboanjitis obliterans
Viewed : 20561
Downloaded : 4055