ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Alt lobda bası atelektazisine neden olan dev perikard kisti
Erdal Yekeler1, Cemal Gündoğdu2
1Department of Thoracic Surgery, Palandoken State Hospital, Erzurum
2Department of Pathology, Medicine Faculty of Atatürk Universty, Erzurum
Perikard kistleri nadir görülen, benign mediastinal lezyonlardır. Bu kistler genelde büyük boyutlara ulaşmadıkça semptom vermezler. Kırk yedi yaşında erkek hasta egzersizle ortaya çıkan nefes darlığı yakınmasıyla başvurdu. Göğüs filminde akciğer sağ alt lobda atelektazi saptanması üzerine çekilen çokkesitli bilgisayarlı tomografide iyi sınırlı, ince duvarlı, içi sıvı dolu homojen bir kistik lezyon görüldü. Kistin büyüklüğü 23x14x13 cm idi ve yarattığı basıyla sağ alt lobda atelektazi oluşturmuştu. Kiste ulaşmak için sağ lateral torakotomi yapıldı ve kistten yaklaşık 1700 ml berrak bir sıvı boşaltıldı. Kistin şeffaf ve ince duvarlı olduğu görüldü; çevredeki komşu dokulara yapışıklığı yoktu. Sıvının boşaltılmasından sonra kistin perikarttan kaynaklandığı anlaşıldı. Kist duvarı perikarda zarar vermeden rezeke edildi. Histopatolojik tanı perikard kisti olarak kondu.
Keywords : Mediastinal cyst/surgery; pulmonary atelectasis/ etiology
Viewed : 10490
Downloaded : 2251