ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İkili kapak replasmanını izleyen şiloperikardiyum
Tekin Yıldırım1, Özer Selimoğlu1, Cihan Çevik5, İrade Öztürk3, Fatma Mine Öz4, Nuri Kurtoğlu2, Noyan Temuçin Oğuş1
1Department of Cardiovascular Surgery, Avrupa Şafak Hospital, İstanbul
2Department of Cardiology, Avrupa Şafak Hospital, İstanbul
3Department of Radiology, Avrupa Şafak Hospital, İstanbul
4Department of Anaesthesiology and Reanimation, Avrupa Şafak Hospital, İstanbul
5Department of Cardiology, Medicine Faculty of Dumlupınar University, Kütahya
Şiloperikardiyum açık kalp cerrahisi sonrasında nadir görülen bir komplikasyondur. Şiloperikardiyum ameliyat sırasında duktus torasikusa drene olan küçük perikardiyal kanalların ve/veya timus bezi içi kanalların istenmeyen biçimde hasarı sonucunda oluşmaktadır. Şiloperikardiyumun ilk tedavisinde diyet düzenlenmesi vardır. Bu yazıda çift kapak replasmanı yaptığımız 24 yaşındaki kadın hastada gelişen şiloperikardiyum olgusu sunuldu. Hastamızda ilk iki hafta orta zincirli trigliserid ve proteinden zengin diyet uygulandı ve üçüncü hafta oral alım durduruldu, total paranteral beslenme başlandı. Hastada üçüncü haftanın sonunda drenajda azalma olmayınca, ikinci eksploratif girişim uygulandı. Sternotomi sonrası timus etrafında 3x4 cm şiloz birikim tespit edildi. Timus dokusu ve perikard kenarları 4/0 prolenle devamlı tarzda dikildi. Revizyon ameliyatından bir hafta sonra ekokardiyografik ve radyolojik inceleme sonucu perikardiyal birikim olmayan hasta taburcu edildi, üçüncü ay kontrolünde hasta tamamen normaldi. Açık kalp cerrahisini izleyen üçüncü haftanın sonunda devam eden şilöz drenajda eksploratif cerrahi tavsiye edilebilir.
Keywords : Şilöz drenaj; kalp kapak cerrahisi; cerrahi girişim
Viewed : 10931
Downloaded : 2267