ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp cerrahisi sonrası aşırı kanamaya karşın kurtarıcı tedavi olarak rekombinant faktör VIIa kullanımı
Şahin Şenay1, Hasan Karabulut1, Fevzi Toraman2, Siret Ratip3, Cem Alhan1
1Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Acıbadem University, İstanbul
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Medicine Faculty of Acıbadem University, İstanbul
3Department of Hematology, Medicine Faculty of Acıbadem University, İstanbul
Kalp cerrahisi sonrası aşırı kanama artmış mortalite ve morbiditeye neden olmaktadır. Bu patolojinin cerrahi dışı tedavisinde; aktive pıhtılaşma zamanının regülasyonu, taze donmuş plazma, trombosit ve kriyopresipitat gibi eritrosit içermeyen kan ürünleri desteği, desmopressin, antifibrinolitikler ve aktive rekombinant faktör VIIa yer almaktadır. Bu yazıda iki aydır nefes darlığı yakınması olan atriyal fibrilasyonlu 74 yaşında erkek hasta sunuldu. Ameliyat öncesinde koagülasyon bozukluğu yoktu. Hastaya aort ve mitral mekanik kapak değişimi, triküspit kapak anüloplastisi ve atriyal fibrilasyon tedavisi için sol atriyal radyofrekans ablasyon işlemi yapıldı. Ameliyat sonrası aşırı kanama geliştiği için rekombinant faktör VIIa kullanıldı ve uygulama sonrasında kanama hızlı bir şekilde azalarak tedavinin 4. saatinde tamamen kesildi. Ameliyat sonrası bir yıllık takip süresince tromboembolik olay saptanmadı ve klinik sorun gözlenmedi.
Keywords : Kalp cerrahisi; aşırı kanama; rekombinant FVIIa
Viewed : 9514
Downloaded : 2173