ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Göğüs duvarında ekstra-abdominal fibromatozis için güncel yaklaşımlar: Sessiz, dev bir kitle
Alper Fındıkcıoğlu1, Dalokay Kılıç2, Emrah Koçer3, Bülent Celasun3, Ahmet Hatipoğlu2
1Department of Thoracic Surgery, Başkent University Adana Training and Research Center, Adana
2Department of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Başkant University, Ankara
3Department of Pathology, Medicine Faculty of Başkant University, Ankara
Ekstra-abdominal fibromatozis (dezmoid tümör), lokal invazyonun ve nüksün sık görüldüğü nadir, iyi huylu ve yumuşak bir doku lezyonudur. Bu yazıda, göğüs kafesi içerisinde fakat akciğer dışında, asemptomatik dev kitle nedeni ile göğüs duvarına geniş cerrahi rezeksiyon ve onarım uygulanan 44 yaşında kadın olgu sunuldu. Çapı 10 cm’den büyük olan tümör, düzenli olarak çekilen akciğer grafisinde rastlantısal olarak saptandı. Hastaya sandviç grefti ile geniş göğüs duvar rezeksiyonu ve onarımı yapıldı. İki yıllık izlem süresince herhangi bir nüks saptanmadı. Nüks gelişen ve inoperabl dezmoid tümörlerde radyoterapi ve östrojen antagonistleri gibi tedavi yöntemleri uygulanmak ile birlikte, malign tümörün güvenli cerrahi sınırlar ile çıkarılması ilk tedavi seçeneği olmalıdır.
Keywords : Göğüs duvarı tümörü; dezmoid tümör; ekstra-abdominal fibromatozis
Viewed : 10815
Downloaded : 2766