ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğerde eşzamanlı üç farklı tümörü olan olguda tanı zorluğu ve cerrahi gözlem
Ersin Arslan1, Maruf Şanlı1, A. Ferudun Işık1, Osman Elbek2, Erkan Akar1, Bülent Tunçözgür1, Levent Elbeyli1
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.033
Akciğer patolojilerinin tanı yöntemlerindeki tüm gelişmelere rağmen, cerrahi gözlem hala bir tanı yöntemi olarak önemini korumaktadır. Kronik bronşit tanısı olan sigara içicisi 76 yaşındaki erkek olgunun toraks bilgisayarlı tomografisinde, sağ intermedier bronş içinde, sağ üst ve sağ alt lobda değişik boyutlarda çoklu lezyonlar saptandı. Bronkoskopik olarak çıkarılan, sağ intermedier bronş içindeki lezyonun histopatolojik tanısı papillom olarak bildirildi. Sağ torakotomi yapılarak, pnömotomi ile çıkarılan alt lob lezyonunun histopatolojik tanısının kondroid hamartom olduğu belirlendi. Üst lob lezyonundan yapılan biyopsi, küçük hücreli dışı akciğer kanseri olarak bildirildi. Sağ retorakotomi ile sağ apikal segmentektomi uygulanan hastanın patolojik evresi, histopatolojik değerlendirme sonucunda evre IA (pT1N0M0) olarak saptandı. Hastaya ameliyat sonrası adjuvan kemoterapisi uygulanmadı. On altı aylık takip süresi sorunsuzdu. Akciğerde bulunan ve birden fazla olan kitlesel lezyonların her biri ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bu tür olgularda tüm tanısal girişimlere rağmen cerrahi gözlem, tanı için bazen tek yol olarak karşımıza çıkmaktadır.
Keywords : Hamartom; akciğer kanseri; papillom; senkron tümör
Viewed : 20113
Downloaded : 2649