ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Geç ameliyat sonrası pulmoner arteriyel hipertansiyon olgusu: Nadir bir antite
Mehmet Yokuşoğlu1, Oben Baysan1, Bilgehan Savaş Öz2
1Department of Cardiology, Gülhane Military Medical Academy, Ankara
2Department of Cardiovascular Surgery, Gülhane Military Medical Academy, Ankara
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.026
Geç ameliyat sonrası pulmoner arteriyel hipertansiyon nadir ve tartışmalı bir antitedir ve gelişim mekanizması halen bilinmemektedir. Bu yazıda, patent duktus arteriyozus düzeltme ameliyatından 16 yıl sonra geç ameliyat sonrası pulmoner arteriyel hipertansiyon tanısı konulan 27 yaşındaki bir kadın olgu sunuldu. Hastanın geçmiş tıbbi kayıtlarında pulmoner arter basıncının normal sınırlarda olması bu olgunun bir geç ameliyat sonrası pulmoner arteriyel hipertansiyon olgusu olduğunu düşündürmektedir.
Keywords : Doğuştan kalp hastalığı; pulmoner hipertansiyon/tanı
Viewed : 8947
Downloaded : 1931