ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğerin minimal rezeksiyonu ile tedavi edilen viseral plevranın lokalize malign mezotelyoması
Ufuk Yılmaz1, Soner Gürsoy2, İpek Ünsal1, Ahmet Üçvet2, Ceyda Anar1, Nur Yücel3
1Department of Chest Diseases, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Chest Surgery, Training and Research Hospital, İzmir
2Department of Thoracic Surgery, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Chest Surgery, Training and Research Hospital, İzmir
3Department of Pathology, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Chest Surgery, Training and Research Hospital, İzmir
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.030
Lokalize plevral malign mezotelyoma (LPMM) plevradan kaynaklanan son derece nadir, soliter ve iyi sınırlı bir tümördür. Sırt ağrısı ile başvuran 55 yaşındaki bir kadın hastanın toraks bilgisayarlı tomografisinde, sol hemitoraksta iyi sınırlı bir kitle görünümü saptandı. Sol torakotomide, majör fissürün üst kısmında, viseral plevraya bir pedinkül ile tutunan, 4x6 cm boyutlarında düzgün sınırlı bir kitle saptandı. Tümör, 1 cm uzunluğundaki pedinkül ile tutunduğu alt lobun kama rezeksiyonu ile birlikte tam olarak çıkarıldı. Kitlenin tanısı, imünohistokimyasal olarak lokalize plevral malign mezotelyoma (epitelyal tip) olarak konuldu. Viseral plevradan kaynaklanan pedinküllü LPMM'ler, iyi sınırlı bir kitle şeklinde görülebilir ve akciğerin sınırlı bir rezeksiyonu ile tam olarak çıkarılabilir.
Keywords : Lokalize; mezotelyoma; plevra; cerrahi
Viewed : 9028
Downloaded : 2235