ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Primary invasive intrapulmonary thymoma
Mustafa Göz1, Abdussemet Hazar1, Mehmet Salih Aydın1, İbrahim Can Kürkçüoğlu2
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Şanlıurfa
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Şanlıurfa
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.032
Timoma, yetişkinlerde anterosuperiyor mediastenin en yaygın şekilde görülen primer tümördür. Timik epitelyal hücrelerden kaynaklanan bu tümörlerin insidansının 0.15/100.000 olduğu bildirilmiştir. Bu tümörler genellikle benign bir karaktere sahiptir ve olguların %30-40'ına myastenia gravis eşlik etmektedir. Bununla birlikte tümörün anterosuperiyor mediasten dışında yerleşimi ve invazif davranış göstermesi çok enderdir. Bu yazıda miyastenik semptomları olan hastada saptanan intrapulmoner yerleşimli ve perikard invazyonu gösteren bir timoma olgusu sunuldu.
Keywords : İntrapulmoner timoma; myastenia gravis; perikard invazyonu
Viewed : 12021
Downloaded : 2032