ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp cerrahisinde ağrı ve hemşirelik yaklaşımları
Fatma Eti Aslan1, Fatma Demir Korkmaz2, Ükke Karabacak1
1Department of Nursing, Acıbadem University, Faculty of Health Sciences, İstanbul
2Department of Surgical Nursing, Faculty of Nursing, Ege University, İzmir
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.036
Ağrı tüm insanların yaşamlarının herhangi bir döneminde yaşadıkları evrensel bir deneyimdir. Ancak sağlık bakımında bazı tanı ve tedavi uygulamaları hastaların uzun süreli ve şiddetli ağrı çekmelerine neden olmaktadır. Kalp cerrahisi bu uygulamalardan biridir. Bu makalede kalp cerrahisinde ağrı nedenleri, ağrının hasta üzerindeki etkileri ve ağrı geçirme yaklaşımları ele alınmıştır.
Keywords : Kalp cerrahisi; ağrı; ağrı kontrolü
Viewed : 12530
Downloaded : 3229