ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yinelenen kapak cerrahisi: 182 hastanın analizi
Ahmet F. Özyazıcıoğlu1, Osman Tiryakioğlu1, Hasan Arı2, Faruk Toktaş1, A. Hakan Vural1, Tamer Türk1, Cüneyt Eriş1, Gündüz Yümün1, Selma Kenar Tiryakioğlu2, Şenol Yavuz1
1Departments of Cardivascular Surgery, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
2Departments of Cardiology, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.096
Amaç: Bu çalışmada, ikinci kez yinelenen kapak değişimi olgularında ameliyat öncesi ve ameliyat sırası risk faktörleri, kullanılan kapak türleri ve ameliyat yöntemleri araştırıldı.

Çalışma planı: Kliniğimizde Ocak 1994 - Aralık 2009 tarihleri arasında toplam 2089 kapak replasmanı gerçekleştirildi ve bu ameliyatların 182’sini (112 kadın, 70 erkek) yinelenen kapak ameliyatları oluşturdu.

Bulgular: Yinelenen ameliyat için ortalama yaş 49.2±27.4 yıl, ilk ameliyat ile ikincisi arasındaki ortalama süre ise 11.8±5.7 yıl olarak hesaplandı. Tekrar ameliyat sonrası takip süresi 2.6±1.3 yıl idi. Toplam 142 (%78) hastadan biyoprotez kapak, 40 (%22) hastadan ise mekanik kapak söküldü. Toplam değiştirilen kapak sayısı 221 idi. Toplam takılan kapak sayısı 219 idi, sadece kapak onarımı ise üç hastada uygulandı. Tekrar ameliyatta takılan kapakların 197’si (%90) mekanik kapak idi. Hastaların ameliyat öncesi ekokardiyografik bulguları, esas sorunun kapak disfonksiyonu (%84) olduğunu gösterdi, bunu enfeksiyon takip ediyordu. Yinelenen ameliyat uygulanan 15 olgu (%8.2) ameliyat sırasında veya ameliyattan sonraki ilk bir ay içinde kaybedildi.

Sonuç: Yinelenen kalp kapak ameliyatları, standart ameliyat işlemleri kullanılarak, kabul edilebilir mortalite ile uygulanabilir. Bu ameliyatlarda riski artıran nedenler, acil girişimler ve enfeksiyona bağlı nedenlerdir, bununla birlikte pulmoner hipertansiyon, yinelenen kapak değişimi cerrahisi olasılığını artıran bir neden değildir.

Keywords : Aort kapak; mitral kapak; yinelenen kalp kapak ameliyatları
Viewed : 11999
Downloaded : 2312