ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pediatrik bir hastada ventriküler septal defekt varlığında persistan sol superior vena kava eşliğinde sağ superior vena kava yokluğu: Düzeltme cerrahisi için öneriler
Orhan Saim Demirtürk1, Ayten Gümüş2, Mediha Hacer Ülger3, Murat Güvener1
1Department of Cardiovascular Surgery, Başkent University Adana Teaching and Research Center, Adana, Turkey
2Department of Pediatric Cardiology, Başkent University Adana Teaching and Research Center, Adana, Turkey
3Department of Anaesthesiology and Reanimation, Başkent University Adana Teaching and Research Center, Adana, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.125
Kalıcı sol superior vena kava, sağ superior vena kavanın yokluğu ile birlikte, venöz dolaşımın çok nadir rastlanan bir anomalisidir. Bu yazıda genişlemiş bir koroner sinüse açılan persistan sol superior vena kava ve kardiyopulmoner baypas cerrahisi ile düzelttiğimiz perimembranöz bir çıkım yolu ventriküler septal defekti eşliğinde görülen sağ superior vena kava yokluğunun olduğu dört yaşındaki bir kız olgu sunuldu.
Keywords : Sağ superior vena kava yokluğu; persistan sol superior vena kava; ventriküler septal defekt
Viewed : 9978
Downloaded : 1817