ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mitral kapak yetmezliği ve koroner arter hastalığının eşlik ettiği izole sağ sinüs Valsalva anevrizmasının tamiri: Olgu sunumu
Gökhan Özerdem1, Ersin Sarıçam2, Başar Candemir3, Bülent Kaya2
1Department of Cardiovascular Surgery, Çağ Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey
3Department of Cardiology, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.174
Rüptüre olmamış sinüs Valsalva anevrizması nadirdir. Bu yazıda rüptüre olmamış sağ sinüs Valsalva anevrizması, mitral yetmezliği ve koroner arter hastalığı bulunan 68 yaşında bir erkek hastanın cerrahi tedavisi sunuldu. Olgumuzun tedavisi aortik kapak korunması ile birlikte izole sağ sinüs Valsalvanın Dacron yama ile değiştirilmesi ve sağ koroner arterin bu yamanın üzerine yeniden implantasyonu ile ilgilidir. Aort kapağının etkilenmediği tek sinüs Valsalva tutulumunda aort kapak koruma tekniği tercih edilebilir.
Keywords : Sinüs Valsalva anevrizma; koroner arter hastalığı; mitral yetmezlik
Viewed : 9272
Downloaded : 1992